Çalışma Konuları

 
             ETTOM, kazandığı deneyimlerini akademisyenler, araştırmacılar, bölgedeki sanayi sektörlerinin tüm kesimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile girişimcilere sunarak    aşağıdaki konularda çalışmalarını sürdürmektedir;
 •  - Üniversite ile sanayi arasında işbirliğini geliştirmek üzere Üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri ile tüm paydaşlara gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetlerinin sunulması, 
 •  - Ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda öğretim elemanları ve öğrenciler arasında farkındalık yaratma ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi,
 •  - Projelerle ilgili idari, mali, teknik ve hukuki destek mekanizmalarının oluşturulması,
 •  - Üniversite öğretim elemanlarının uzmanlık sahalarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretme,
 •  - Proje geliştirilmesi ve sözleşmeler oluşturulmasına destek sağlanması, 
 •  - Proje pazarı ve proje yarışması etkinlikleri düzenlenmesi, 
 •  - Sanayiye yönelik test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme hastalıklarının tedavisi yönünde projeler yürütülmesini organize etme, 
 •  - Fikri ve sınai mülkiyet hakları sürecinin takibi ve destek olunması, 
 •  - Tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması, 
 •  - İş kurma danışmanlığı ve eğitim hizmetlerinin sağlanması,
 •  - Osmangazi Teknopark bünyesinde kuluçka merkezi kuruluşuna destek olunması, ETGB ve Osmangazi Teknopark bünyesinde girişimciliğin teşvik edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkı yapılması.