Misyon / Vizyon
 
 
         Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin alt yapısı ve uzmanları ile birlikte, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iletişim kurarak, Ar-Ge proje destekleri sağlayan profesyonel Proje Üretim Merkezi ve Danışmanlık birimi olmak ve Üniversite – Sanayi ilişkilerinde etkin bir ara yüz kuruluşu olarak görev yapmaktır.