Fiziksel Bütünlük
 
 
       Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlük binası 3. katında yer alan toplam 100 m2’lik 3 ofis alanı ve 20 kişilik toplantı odası ETTOM'a tahsis edilmiştir. 
Ana yerleşkemiz olan Meşelik'te yer alan Kongre ve Kültür Merkezinde bulunan 600 kişilik ana toplantı salonu ile 100-300 kişilik 6 salon ETTOM faaliyetleri için kullanılabilecektir. Ayrıca, Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 2 adet 30 kişilik teknolojik donamlı küçük toplantı salonları da TTO faaliyetleri için kullanılabilecektir. 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuar bloğunda bulunan 100 m2’lik salon ön kuluçka merkezi; ETGB Osmangazi Teknopark binasında bulunan 50 m2’lik ve ETGB Organize Sanayi Teknoparkı binalarında bulunan 140 m2’lik alanlar kuluçka merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.