Faaliyetlerimiz
 
           ETTOM, ekosisteminde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademisyenlerine, öğrencilerine, sanayi ve diğer kurum ve kuruluşlara aşağıdaki hizmetleri vermektedir.
 
  •  Tanıtım ve Farkındalık,
  •  Eğitim ve Danışmanlık,
  •  Proje Yönetimi,
  •  Finansal Kaynaklara Erişim,
  •  Problem Çözme,
  •  Fikri Mülkiyet Hakları,
  •  Lisanslama,
  •  Ticarileştirme,
  •  Girişimcilik,
  •  İşbirliği ve Koordinasyon.
2018 YILI ETTOM  FAALİYETLERİ
15.02.2018 Tübitak Fon Programları Tanıtımı Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile ortaklaşa olarak düzenlenen bu eğitim ETTOM Uluslar arası Projeler Birimi Uzmanı Öğr. Gör. Emrah ORAKÇIOĞLU tarafından verilmiştir. Bu eğitimde ETTOM tanıtımı , TÜBİTAK Fon Programları, TÜBİTAK 1001 Başvurularında Nelere dikkat ediileceği ve ERASMUS Programı hakkında bilgi verilmiştir. Bu eğitimin duyuru ve yer tahsisi Eğitim Fakültesi tarafındn gerçekleştirilmiştir. 
21.02.2018 Ulusal ve Uluslar Arası Proje Yazma Eğitimi ETTOM Uzmanlarınca Tübitak projeleri ve Arbis sistemine nasıl kayıt yapıldığı hakkında  bilgi verildikten sonra proje yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar  ve proje yazma konulu eğitim verilmiştir.Eğitim ardından oluşturulan 4 gruptan proje yazmaları beklenmiştir. 
16-17-18-23-24 Mart 2018 ETTOM-Arçelik Dream and Act Dresden/Almanya’da gerçekleştirilen ‘Horizon 2020 Teknoloji Transferi’ konulu konferansına merkezimiz adına Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve Uzm. Emrah Orakçıoğlu katıldı.
30.03.2018 Bireysel Genç Girişim Atölyesi Bu etkinlikte Tübitak BİGG başvuru süreci ve süreçlerin aşamaları yazım desteği, ETTOM İnovasyon Sokağı' nda yer alan Larva Merkezinde katılımcılara anlatıldı. Bu eğitimde yalnızca Tübitak BİGG programı değil girişimci adaylarına ETTOM iş akış sürecindeki işleyiş anlatıldı. 
16-20.04.2018 FORD Otosan '' Hedef, İş Güvenliği Kültü Oluşturmak'' Ford OTOSAN Firması ile yaptığımız işbirliği neticesinde Elektrik- Eloktronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği öğrencilerine Ford OTOSAN'dan gelen Gözde SÖNMEZ tarafından İş sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim verildi. 
19.04.2018 Ulusal ve Uluslar Arası Proje Yazma Eğitimi İlki 20-21 Şubat'ta gerçekleşen bu eğitimin ikincisi 18-19 Nisan tarihinde yine ETTOM Uzmanlarınca Tıp Fakültesi Akademisyenlerine proje yazma hakkında verilen bilgilerin ardından proje çıktıları almak amacıyla ETTOM Etkinlik Alanında gerçekleştirilmiştir.  
29.04.2018 Hackatones ICI Teknoloji ile ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğumuz etkinlik farklı şehirlerden 37 katılımcıyla,  36 saat aralıksız devam etmiş, 11 grup oluşturulmuş ve Akıllı Şehirler konusunda projeler geliştirilmiştir. Dereceye giren katılımcılar maddi ödüllerin yanısıra , ofis desteği de almıştır.
09.05.2018 Girişimcilik Temelli Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ETTOM Ulusal Projeler Birimi Uzmanı Çağatay Yılmaz'ın Sanayi Anemon Otel'de gerçekleştirdiği bu eğitimde Eskişehir'de öğrenim gören lise öğrencilerine girişimcilik temelli proje döngüsü yönetimi hususunda bilgi verildi. Girişimci olmak isteyen gençlerin hangi fon kaynaklarından yararlanabileceği ve nasıl proje hazırlamaları gerektiği hususunda eğitim gerçekleştirildi. 
11.05.2018 Ar-Ge Tasarım Merkezlerinin Kurulumu ve Tasarımı Bilgilendirme Toplantısı Sanayi  Bakanlığında Muhammed Bilal MACİT tarafından Sanayi firmalarına Arge Merkezi kurulumu hakkında Sanayi Bakanlığının destekleri ve Arge Merkezi kurulumunda nasıl bir yol izleneceği hakkında bilgilendirme yapıldı.
24.05.2018 Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ETTOM Ulusal Projeler Birimi Uzmanı Çağatay Yılmaz , Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyelerine uygulamak istedikleri proje fikrinin belirlenmesi ile başlayan, tüm faaliyetlerin yürütülme aşamalarını kapsayan sürecin anlatıldığı bu eğitimi Sanat Tasarım Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleştirmiştir.
25.05.2018 Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ETTOM Ulusal Projeler Birimi Uzmanı Çağatay Yılmaz , Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyelerine uygulamak istedikleri proje fikrinin belirlenmesi ile başlayan, tüm faaliyetlerin yürütülme aşamalarını kapsayan sürecin anlatıldığı bu eğitimi Sanat Tasarım Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleştirmiştir.
05.06.2018 Ulusal ve Uluslar Arası Proje Yazma Eğitimi İlki 20-21 Şubat'ta gerçekleşen bu eğitimin üçüncüsü 5-6 Haziran tarihlerinde ETTOM Uzmanlarınca Tıp Fakültesi Akademisyenlerine proje yazma hakkında verilen bilgilerin ardından proje çıktıları almak amacıyla ESOGÜ Uygulama Oteli Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.  
19.05.2018 Tübitak Teydeb Programları Bilgilendirme Toplantısı ve Proje Yazma Eğitimi 20 Nisan 2018 tarihinde Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen TÜBİTAK TEYDEB Programları Bilgilendirme Toplantısına gösterilen ilgi ve ilgili toplantıda proje hazırlamaya yönelik bilgilendirme talepleri doğrultusunda, 19 Haziran 2018 tarihinde Eskişehir Sanayi Odasında 19 kişinin katılımıyla TEYDEB Programlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı ve proje yazma eğitimi gerçekleştirilmiştir.
25.06.2018 Ar-Ge Tasarım Merkezleri Bilgilendirme ve Başvuru Dokümanı Hazırlama Eğitimi Arge ve Tasarım Merkezi kurmak için başvuru yapmayı düşünen firmalar, başvuru yapacak firmalar danışmanlık veren akademisyenler veya bilgi almak isteyen tüm kişilere yönelik bu eğitim ETTOM Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi Uzmanı Halil İbrahim ÖZER tarafından verilmiştir. 
09.07.2018 Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerine Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi verilmiştir.
23.11.2018 Lande Firması Eğitimleri AR-GE Projelerinde Proje Döngüsü, Ulusal AR-GE Destek Projeleri Kapsam , ÜR-GE-,AR-GE ve İnovasyon Yönetimi ,Litaretür Tarama/Fikri Mülkiyet Hakları, Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri, AB Projeleri konularında ETTOM Uzmanları tarafından Lande firması çalışanlarına eğitim verilmiştir. 
19.10.2018 PCM Eğitimi Atayurt Okulu öğretmelerine Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verilmiştir.
17.12.2018 Atap A.Ş. Eğitimler Atap A.Ş. Ve Teknopark personeline yönelik olarak PCM, İnovasyon Pazarlama, FSMH Yönetimi, Marka Yönetimi ve Stratejik Pazarlama konularında ETTOM Uzmanlarınca eğitim verilmiştir. 
01-02.11.2018 Ulusal ve Uluslar Arası Proje Yazma Eğitimi ETTOM Uzmanlarınca Tübitak projeleri ve Arbis sistemine nasıl kayıt yapıldığı hakkında  bilgi verildikten sonra proje yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar  ve proje yazma konulu eğitimin 4.'sü verilmiştir.Eğitim ardından oluşturulan 4 gruptan proje yazmaları beklenmiştir.  Eğitim için ESOGÜ Uygulama Oteli Salonu kullanılmıştır.
08.12.2018 Dream and Act Havacılık  ETTOM ve Alp Havacılık A.Ş. Firmasının ortaklaşa olarak uzmanlar tarafından verdiği eğitimler neticesinde, oluşturulan gruplar Alp Havacılık'ın üretim süreçlerinin kalitesi ve hızını artırmaya projeler oluşturmalarını hedefleyen bu eğimin ilk aşaması 3 gün sürmüştür.  İkinci aşaması Mart ayında netilenecektir. 
11.12.2018 - 14.12.2018 Teknoloji Trasferinde FSMH Yönetimi ve Ticarileşme Eğitimi Bebka Teknik Destek Projesi kapsamında ETTOMU'un aldığı ödenekle gerçekleştirilen bu eğitim, ETTOM ve personeli ve Üniversitemiz Akademisyenlereine yönelik olarak yapılmıştır. 
18.12.2018 - 21.12.2018 UFUK 2020 Kampı Bebka Teknik Destek Projesi kapsamında ETTOMU'un aldığı ödenekle gerçekleştirilen bu eğitim, ETTOM VE personeli ve Üniversitemiz Akademisyenlereine yönelik olarak yapılmıştır.