Öğrenci Kulüpleri Birliği
8.04.2019

                                                                                 

Üniversitemiz Öğrenci Kulüplerine Üye Değerli Öğrencilerimiz, 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen öğrenci odaklı pek çok faaliyet yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin etkinliğinin arttırılması amacıyla ETTOM ve Üniversitemiz Öğrenci Kulüplerinin planlamadan, organizasyon ve gerçekleştirmeye kadarki süreçlerde birlikte çalışmasının büyük önem arz ettiği inancındayız. Bu nedenle ETTOM’un himayesinde “ESOGÜ Öğrenci Kulüpleri Birliği” adı altında  kulüpler üstü bir yapılanmanın yerinde olacağını düşünmekteyiz. Bu oluşumun gerçekleşmesi ve görev tanımı hususunda siz öğrenci kulüplerimizin önerilerini beklemekteyiz. ESOGÜ Öğrenci Kulüpleri Birliği yapılanması ve kulübünüzün bu yapılanmada yer almasına dair görüş ve önerilerinizi  uzunemre@outlook.com.tr  adresine en kısa sürede iletmenizi rica ederim. 
Saygı ve sevgilerimle çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
Doç. Dr. Sertaç EROĞLU