Proje Oluşturma ve Yürütme
 
           ETTOM Eğitim ve Proje Destek Birimi, sanayi kuruluşlarına projenin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar geçen süreçte destek sağlamaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir:
 
  •  Ulusal/Uluslararası hibe programları konusunda duyuru ve bilgilendirilme yapılması,
  •  Doğru desteğin belirlenmesi konusunda firmaların desteklenmesi,
  •  Konu uzmanı araştırmacı ve akademisyenlerle eşleştirme yapılması,
  •  Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında ortak proje oluşturulması,
  •  AB projeleri konusunda bilgilendirme yapılması ve ortaklık oluşturmada destek sağlanması ve
  •  Sektörün ihtiyaç duyacağı test ve analiz hizmetlerinde üniversitenin uygun birimlerine/ bölümlerine yönlendirme yapılması.