Patent Ön Araştırması
 
                  ETTOM, sanayiciye ait buluşların ve yenilikçi çalışmaların tespit edilmesi ve patent ön araştırmalarının yapılması faaliyetlerini yürütür. Ayrıca bu konularda    eğitim ve farkındalık çalışmalarını gerçekleştirir.
 
                 Patent Araştırması Neden Yapılır?
  •  Yeni bir ürün veya süreç geliştirirken, teknik problemlere çözüm ararken patent veri tabanlarında yapılacak patent araştırması, çok ciddi teknik bilgiye ulaşma imkânı vermektedir.
  •  Var olan bilginin %80’den fazlası patent dokümanlarında bulunmaktadır.
  •  Daha önceden geliştirilmiş bir buluş için başvuru yapılması ve muhtemel bir vakit kaybı önlenebilmektedir.
  •  Patent veri tabanlarından erişilebilen mevcut patentler, en önemli açık inovasyon kaynaklarıdır.
  •  Yapılacak patent araştırması ile çalışılan alanda mevcut patentlere erişim sağlanarak, dünyadaki son teknoloji ve rakipleri takip etme fırsatı sağlanmaktadır.
  •  Teknolojinin hangi yöne gittiği, yeni eğilimlerin ne olduğu, gelecekte ne tür ürünlerin üretilebileceğini patent verileri ortaya koyar.
  •  Firmalar, var olan patentleri inceleyerek kendi ürünlerinin benzer yanlarının farklılaştırılması için bilgi edinebilir.
  •  Patent araştırması ile yeniliğe konu olan ürüne ait tüm soruların Ar-Ge çalışmasına başlamadan veya üretime geçmeden önce ortadan kalkmasına olanak sağlanacaktır.