Proje Oluşturma ve Yürütme
 
            Eğitim ve Proje Destek Birimimiz tarafından yürütülen bu hizmet dahilinde, başta ESOGÜ akademisyen ve araştırmacıları olmak üzere tüm bölge akademisyenlerine fikir aşamasından projenin tamamlanmasına kadarki süreçte destek sağlanmakta, aynı zamanda üniversitemiz araştırmacılarının kırtasiye ve evrak yükünün azaltılması amaçlanmaktadır. Bu destek kapsamında verdiğimiz hizmetler aşağıda sıralanmıştır;
 
  •  Bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşların destek çağrılarının takibi ve duyurulması,
  •  Proje ortaklık çağrılarının duyurulması,
  •  Akademisyen ve araştırmacılar ile birebir görüşmeler gerçekleştirilerek detaylı bilgilendirme yapılması, proje fikirlerinin uygun destek programlarına yönlendirilmesi,
  •  Proje fikrinin sanayiye uygulanabilir olması durumunda, uygun sanayi ortağının bulunması konusunda destek sağlanması,
  •  Mevcut ve yeni destek programlarının tanıtımına yönelik bilgilendirme toplantıları ve çağrılara özel proje yazma eğitimleri düzenlenmesi,
  •  Başvuru öncesi, projelerin şekilsel ve içerik olarak uygunluklarının kontrol edilmesi,
  •  Kabul edilen projelerin yürütülmesinde teknik, mali ve hukuki destekler konusunda yol gösterilmesi,
  •  Sanayi kuruluşları ile yürütülen ortak projelerde, arayüz kuruluş olarak kolaylaştırıcı rol üstlenilmesi ve
  •  Akademisyen ve araştırmacıların ihtiyaç duyacağı sözleşme şablonlarının hazırlanması.