Fikri Mülkiyet Hakları Takibi
 
          ETTOM, akademisyen ve araştırmacıların buluşlarının ve yenilikçi çalışmalarının tespit edilmesi, gerekli araştırmalarının yapılması, patent/faydalı model başvurularının gerçekleştirilmesi ve ticarileştirilmesi faaliyetlerini yürütür. Ayrıca bu konularda eğitim ve farkındalık çalışmalarını gerçekleştirir.
 
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri sonucunda elde edilecek patent ve akabindeki ticarileştirme işlemlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi hükümleri uygulanır.