Teknoloji ve Bilgi Transferi
 
                 ETTOM, araştırma başlangıcından şirketleşmeye giden uzun yolda teknolojinin, sanayiye ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı tüm noktalara ulaşmasında akademisyenle sanayici arasında transferin yapılmasını sağlayan bir köprüdür. 
 
           Bu transferin adımları:
 
  •  Araştırma öncesi patent araştırması yapılması,
  •  Personelin ofise buluş bildirimi,
  •  Buluşun patent ve ticarileşme potansiyelinin araştırılması ve
  •  Buluş için patent başvurusu yapılması ve ticarileşme yolunda ilk adımın atılmasıdır.