Firma Kurma / Şirketleşme
 
             ETTOM, fikirden başlayarak iş modelinin oluşturulması, finansal kaynaklara ulaşılması, doğru stratejilerin doğru ortaklarla hayata geçirilebilmesi için yönlendirici ve birleştirici rol oynar.
             Buluşa dayalı şirketleşme sürecindeki ana basamaklar şu şekildedir:
 
  •  ETTOM ile İlk Görüşme: Fikir ve projelerin en erken aşamasında ETTOM ile iletişime geçilerek  stratejik yol haritası oluşturulması,
  •  Fikri Mülkiyet Hakkı Durum İncelemesi: Gizlilik sözleşmesi çerçevesinde Buluş Bildirimi alınarak patentlenebilirlik ve ticarileşme potansiyelinin incelenmesi,
  •  Ticarileştirme Stratejisinin Belirlenmesi: Ticarileştirme stratejisi ticari potansiyel, rakipler, pazar, yatırım gereksinimi, ürün gelişimi, büyüme motoru ve müşteri geliştirme gibi konularda birebir destek sağlanması,
  •  Ticarileştirme Stratejisinin Uygulanması: Şirketleşme, lisans anlaşmaları, lisansör aranması, ortak arama ve patent devri gibi teknik uzmanlık gerektiren konularda destek sağlanması,
  •  Ticarileştirme ve Şirketleşme Sonrası Destek: Ortak arama, kaynak yaratma, fon kaynaklarından yararlanma ve network oluşturma desteklerinin sağlanması.