Proje Oluşturma ve Yürütme
 
           ETTOM Eğitim ve Proje Destek Birimi, ESOGÜ öğrencilerine projenin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar geçen süreçte destek sağlamaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir:
 
  •  Ulusal/Uluslararası hibe programları konusunda duyuru ve bilgilendirilme yapılması,
  •  Doğru desteğin belirlenmesi konusunda fikir verme ve rehberlik yapılması,
  •  Konu uzmanı araştırmacı, akademisyen ve sanayici ile eşleştirme yapılması,
  •  Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında proje ya da fikirlerinin hayata geçirilmesi için uygun ortak/ortakların bulunması,
  •  AB projeleri konusunda bilgilendirme yapılması ve teknik desteğin sağlanması ile
  •  Girişimcilik konusunda eğitimler düzenleyerek ‘Girişimci Ruhu’nun güçlendirilmesi.