PATENT ve TİCARİLEŞTİRME HİZMETLERİ

 

ETTOM, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 30195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğe” uygun olarak Üniversitede yapılan araştırma çıktılarının toplum yararına ve ekonomik değere dönüşmesi amacıyla ticarileştirme faaliyetleri kapsamında; Üniversitemiz patent portföyünde yer alan buluşların ticarileştirme stratejilerinin oluşturulması ve ekonomik bir değere dönüştürülmesini sağlamak amacıyla;

  • Spin-off kurularak buluşların Teknolojik Olgunluk Seviyelerinin (TRL) arttırılması
  • Buluşlarla ilgili potansiyel yatırımcıların belirlenerek yatırım süreçlerinin yönetilmesi
  • Patentlerin endüstriyelleşme olanaklarının belirlenmesi adına şirketler ile işbirliklerinin geliştirilmesi

gibi hizmetler sunmaktadır.

ESOGÜ ETTOM Patent Portföyünü https://ettom.ogu.edu.tr/Storage/Ettom/Uploads/ESOG%C3%9C-Patent-Portf%C3%B6y%C3%BC.pdf bağlantısından inceleyebilir, üniversitemizde yürüttüğümüz FSMH koruma süreçlerine buradan https://ettom.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/95/ettom-fsmh-surecleri ulaşabilirsiniz.

 

Daha fazla bilgi için:

Ergün ÇETİN

Telefon: 0222 239 37 50 / 5073

E-posta: erguncetin@ogu.edu.tr