BİLDAM

 

Bilişsel Davranışsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLDAM), 13 Ölçüm Düzeyinde Verinin Entegre ve Senkronize Toplanabildiği Dünyadaki İLK ve TEK Davranış Araştırmaları Laboratuvarıdır.  

 

İnsan davranışı, hem öncülleri hem de çıktıları bakımından karmaşık, takibi ve öngörülmesi zor bir olgudur. BİLDAM, sahip olduğu Ar-Ge altyapısı ve uzman kadrosuyla yürüttüğü multidisipliner çalışmalar sonucunda insan davranışlarını nörometrik, biometrik ve psikometrik düzeyde analiz edebilmektedir. 

BİLDAM bünyesinde gerçekleştirilen araştırmalar;

►Tüketici davranışını anlamayı ve öngörmeyi sağlamakta,

►İşletmelerin, doğru marka konumlandırması yapmasına, ürün geliştirmesine ve fiyatlandırmasına destek olmakta,

►Klasik pazarlama araştırmalarının aksine firmaların ürünlerini piyasaya sürmeden önce tüketici tarafından nasıl algılandığını, eksikliklerini ve güçlü yönlerini nöropazarlama yöntemleri ile ortaya koyabilmekte, 

►En uygun ve ideal ürün tasarımlarının geliştirilmesinde ve maliyetlerini en optimal hale getirmesine katkı sunabilmekte,

►Bütçeleme araçlarının en etkin biçimde kullanmasına imkan sağlamakta,

►Piyasada bulunan ürünün eksiklikleri tespit edilebilmekte ve ilgili eksikliklerin giderilmesi için yapılan ölçümler ile önceden hesaplanmış hata payları içerisinde kesin sonuçlar ortaya konulabilmektedir.

 

http://bildam.ogu.edu.tr/