Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden ARDEB 1001 Başarısı
2.11.2020

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL'in yürütücüsü olduğu ARDEB 1001 projesi TÜBİTAK tarafından kabul edilmiştir.
"Yüklü Yüzeylere Sahip Metal Organik Kafeslerin Zwitteriyonik Ligandlarla Sentezi, Karakterizasyonu, Fotokromik Özelliklerinin ve Karbondioksit Adsorplama Kapasitelerinin Araştırılması" isimli projesi için biz de ETTOM olarak sayın akademisyenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.