TR | EN
FSMH ve TİCARİLEŞTİRME HİZMETLERİ

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) ve ticarileştirme hizmetleri kapsamında ETTOM;

Üniversitemiz, araştırma özgürlüğünü ve bilginin hiçbir kısıtlama olmaksızın yayılmasını sağlamayı temel ilke olarak benimsemiştir. Üniversite, öğretim elemanları ve öğrencilerin araştırmacı ve yaratıcı faaliyetlerinin sonuçlarını yayınlama, dağıtma ve yayma hakkını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla Akademisyenlerinin çalışanlarının ve öğrencilerin Üniversitedeki görevleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkardıkları Buluş ve/veya Eserlerin Fikrî Hak sahipliği, korunması ve ticarileştirilmesi faaliyetlerine destek olmaktadır. 

Bu kapsamda;

►Üniversitemizde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan buluş tasarım ve/veya diğer fikri ürünlerin fikri haklar kapsamında korunmasını teminen Patent, Tasarım, Marka vb gibi tescil süreçlerini yönetmek

Fikri ürünlerin korunması, katma değere dönüşmesi ve ticarileştirilmesi faaliyetleri ile bu hususlar da gerekli işbirlikleri yapmak, ihtiyaçları belirlemek

Buluş sahiplerini süreçler hakkında bilgilendirmek

Üniversitemizin patent/fikri haklar stratejilerini belirlemek

Fikri ve Sınai Haklar konularında eğitim ve seminerler vermek 

 

ETTOM Tasarım Bildirim Formu

ETTOM Buluş Bildirim Formu

FSMH ve Ticarileştirme hizmetleri ile ilgili danışabileceğiniz uzmanlarımız; 

Ergün ÇETİN
FSMH Uzmanı

Telefon: 0090 222 239 37 50 (Dahili: 5073)

E-posta: erguncetin[at]ogu.edu.tr 

 

S.Aybüke BERK
FSMH Uzman Yardımcısı

Telefon: 0090 222 239 37 50 (Dahili: 5078)

E-posta: saniyeaybuke.berk[at]ogu.edu.tr