FSMH ve TİCARİLEŞTİRME HİZMETLERİ

Üniversitemiz, araştırma özgürlüğünü ve bilginin hiçbir kısıtlama olmaksızın yayılmasını sağlamayı temel ilke olarak benimsemiştir. Üniversite, öğretim elemanları ve öğrencilerin araştırmacı ve yaratıcı faaliyetlerinin sonuçlarını yayınlama, dağıtma ve yayma hakkını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla Akademisyenlerinin çalışanlarının ve öğrencilerin Üniversitedeki görevleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkardıkları Buluş ve/veya Eserlerin Fikrî Hak sahipliği, korunması ve ticarileştirilmesi faaliyetlerine destek olmaktadır. 

Bu kapsamda;

  • Üniversitemizde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan buluş tasarım ve/veya diğer fikri ürünlerin fikri haklar kapsamında korunmasını teminen Patent, Tasarım, Marka vb gibi tescil süreçlerini yönetmek
  • Fikri ürünlerin korunması, katma değere dönüşmesi ve ticarileştirilmesi faaliyetleri ile bu hususlar da gerekli işbirlikleri yapmak, ihtiyaçları belirlemek
  • Buluş sahiplerini süreçler hakkında bilgilendirmek
  • Üniversitemizin patent/fikri haklar stratejilerini belirlemek
  • Fikri ve Sınai Haklar konularında eğitim ve seminerler vermek 

Daha fazla bilgi için:
Ergün ÇETİN 
Telefon: 0222 239 37 50 / 5073
E-posta: erguncetin@ogu.edu.tr