TR | EN

PROJE ORTAKLARIMIZ

 

ETTOM Tanıtım Filmi

 

Proje Yazma Eğitimi

 

ETTOM LinkedIn'de

ETTOM Instagram'da

ETTOM Twitter'da

BİGG YEŞİL BÜYÜME ÇAĞRISI AÇILDI.
13.06.2022

 

BİGG TEAM Nedir?

BİGG TEAM, TÜBİTAK 1512-Girişimcilik Destekleme Programı (BiGG) 1. aşama uygulayıcı kuruluşudur.

TÜBİTAK 1512-Girişimcilik Destekleme Programı (BiGG) ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Program başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlar üzerinden gerçekleşmekte ve girişimcilerin iş fikri başvurularını toplanması ile değerlendirilmesi, başarılı bir girişime dönüşmesi için iş planı hazırlama desteği verilmesi de Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.

Girişimcilere sunduğu ‘Yaşam Döngüsü’ faaliyetleri kapsamında eğitim, mentorluk, pazar araştırmaları ile onların sermaye desteği alma şanslarını artırarak teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini hayata geçirmelerini destekler.

 

Teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerinizin TÜBİTAK’ın belirlediği:

  • İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı
  • Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar
  • Temiz ve Döngüsel Ekonomi
  • Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı
  • Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım
  • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım
  • Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme,

Yeşil Büyüme çağrısı tematik alanları kapsamında olması gerekmektedir.

BİGG TEAM faaliyetleri kapsamında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliği içerisinde olacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikrine sahip girişimci adayları,

Açık ve örgün öğrenim veren üniversitelerin ön lisans ve lisans öğrencileri,

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden mezun girişimci adayları başvuru yapma hakkına sahiptir.

 

Kimler Başvuramaz?

Daha önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknogirişim ya da TÜBİTAK’ın 1512 Programından destek alanlar,

Başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler ve şirket sahipleri başvuru yapamaz.Başvuru ve detaylı bilgi için https://bigg.team/ web sayfasında yer almaktadır. Tüm akademisyen ve öğrencilerimizin ilgisine sunulur.

VİTAMİN 1001 YAYINLANDI
29.12.2021

ETTOM tarafından akademisyenlerimizin hazırlayacağı TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerinin başarısını artırmak üzere VİTAMİN 1001 Vitamin Bilgiler Rehberi hazırlandı. 

VİTAMİN 1001'e ulaşmak için tıklayınız!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Patent Portföyü Yayınlandı
14.08.2020

Üniversite akademisyenlerimizin buluş sahibi olduğu "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Patent Portföyü" Yayında!
Buluş sahibi akademisyenlerimize ETTOM olarak teşekkürlerimizi sunarız. 

ESOGÜ PATENT PORTFÖYÜ