TR | EN
PIC, OID, EID Kodları

AB destekli proje başvurularında kullanılan üniversitemiz PIC ve OID kodları aşağıdaki gibidir. Başvurucuların bu kodları kullanması, ayrıca PIC ve OID kodu başvurusunda bulunmaması gerekmektedir.

PIC (Participant Identification Code) numarası: 941995228

OID (Organization ID) numarası: E10014662

EuropeAid (EID) numarası: TR-2022-EIS-0311241568