ÜNİVERSİTE - SANAYİ ve KAMU İŞ BİRLİKLERİ HİZMETLERİ

Üniversite-Sanayi ve Kamu İş Birlikleri kapsamında ETTOM; 

  • Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının sanayinin / kamunun hizmetine sunulmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak, 
  • Sanayicilerin / kamunun Ar-Ge ve inovasyon konusundaki ihtiyaçlarının ilgili alanda uzman akademisyenlere yönlendirilmesini ve iş birliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak, 
  • Sanayi, kamu ve akademisyenler arasında birebir görüşmeler düzenlemek, 
  • Sanayi ve kamunun Ar-Ge projeleri kapsamında üniversitenin araştırma altyapısından yararlanmasına destek olmak,
  • Üniversite-sanayi arasında yapılan sözleşme ve işbirlikleri süresince taraflara ihtiyaçları olan teknik, idari, mali, hukuki destek sağlamak gibi hizmetler sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için:
Gülbin ÇOLAK 
Telefon: 0222 239 37 50 / 5053
E-posta: g.colak@ogu.edu.tr