Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden ARDEB 1001 Başarısı
2.11.2020

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür KARAOĞLU'nun yürütücüsü olduğu ARDEB 1001 projesi TÜBİTAK tarafından kabul edilmiştir.

"Kula Volkanizmasını Besleyen Magma Rezervuarlarının Jeofiziksel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Nümerik Modelleme ile Püskürme Risklerinin Araştırılması" isimli projesi için biz de ETTOM olarak sayın akademisyenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.