ESOGÜ Ziraat Fakültesi'nden TÜBİTAK 1002 Başarısı!
11.03.2021

Yürütücülüğünü Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Araş. Gör. Dr. Gafur GÖZÜKARA’nın yaptığı "Toprak Özelliklerinin pXRF ve Vis-NIR Spektrası Kullanılarak Tahmin Edilmesine Arazi Kullanımın Etkisi" başlıklı proje TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı" kapsamında desteklenmeye değer görülmüştür. Proje toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin spektral yansıma ile tahmin edilme performansları üzerine mera ve tarımsal arazi kullanım farklılıklarının etkisi içermektedir.

Biz de ETTOM olarak akademisyenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.