Ticarileştirme

 

ETTOM TİCARİLEŞTİRME BİRİMİ

Ticarileştirme Birimi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 30195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğe” uygun olarak Üniversitede yapılan araştırma çıktılarının toplum yararına ve ekonomik değere dönüşmesi amacıyla Ticarileştirme faaliyetleri kapsamında; ETTOM portföyünde yer alan buluşların geliştirilerek ürünleştirilmesi ve pazara transfer edilmesini teminen;

  • Spin-off kurularak buluşların Teknolojik Olgunluk Seviyelerinin (TRL) arttırılması
  • Teknolojik Olgunluk Seviyelerinin arttırılması için start-up’lar ile işbirliği yapılması
  • Buluşlarla ilgili potansiyel yatırımcıların belirlenerek süreçlerinin yönetilmesi

işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Buluşun TRL seviyesi, buluşun geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve yatırım destek miktarı, ortaya çıkacak ürünün hedeflediği potansiyel pazarın büyüklüğü, pazarın büyüme trendi, rakip teknolojilere göre avantajları ve buluş sahibi ile firmanın yapılan işbirliğinden beklentileri; vb. gibi konuların dikkate alınarak belirlendiği ticarileştirme stratejisi, her teknoloji için ayrı ayrı değerlendirilmekte ve Devir, Lisanslama veya Şirketleşme yöntemlerine başvurulmaktadır.

Devir

Üniversitemiz Yönetim Kurulunca “Hizmet Buluşu” olarak kabul edilmiş buluşlar için, Buluş sahiplerinin de uygun göreceği firmalara Patent Hakkının Devredilmesi

Lisanslama

ETTOM, Patent portföyünde yer alan buluşların lisanslama yöntemiyle ticarileştirilmesine karar verilmesi durumunda, Lisans Sözleşmesi hazırlanarak, buluş sahiplerinin de onaylayacağı ilgili yatırımcılarla sözleşme yapılması

Şirketleşme

Start-up’lar ile işbirliği yapılarak yahut Spin-off kurularak şirketleşme yöntemiyle buluşun üretilerek pazara sunulması

Gelir Paylaşımı

Buluşların ticarileştirilmesi sonucunda elde edilen net gelir, Üniversitemiz Fikri Haklar Politikasına uygun olarak buluş sahiplerine (BBF’de bildirilen pay oranlarına göre) pay edilir.


  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Patentli Teknolojilerine buradan ulaşabilirsiniz:

https://ettom.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/80/patent-portfoy-bilgileri