DREAM AND ACT

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yenilikçi girişimciliği geliştirmek, sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak, yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik akademisyenlerin, öğrencilerin ve girişimcilerin yeni katma değeri yüksek iş fikirlerini ETTOM Dream and Act (D&A) Programı kapsamında desteklenmektir.

Üç aşamadan oluşan D&A program kapsamında, programa dahil olan girişimciler fikirden ürüne giden yolda hem teknoloji transfer ofisi uzmanlarından hem de iş birliği yapılan firma yetkililerinden mentörlük desteği almaktadırlar. Programın ilk aşamasında girişimcilerden yenilikçi fikir üretmeleri beklenmektedir. Oluşturulan gruplar bazında geliştirilen fikirler jüriye sunularak uygun görülen projeler derecelendirilmektedir. Birinci aşamayı geçen girişimciler ikinci aşamada ESOGÜ ETTOM Ön Kuluçka Merkezine dahil edilerek projelerin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Son olarak üçüncü aşamada ise prototipi geliştirilen projelerin fabrika ortamında üretime dahil edilerek seri üretim koşulları saptanmaktadır. Bütün bu süreçlerde girişimcilerin FSMH hakları ETTOM FSMH uzmanları tarafından hazırlanan sözleşmeler ile güvence altına alınmaktadır.

 

 

Daha fazla bilgi için:

Aysel AÇIKALIN

Telefon: 0222 239 37 50 / 5052

E-posta: aacikalin@ogu.edu.tr