TR | EN
TEKNOGİM NEDİR?

 

TEKNOGİM Bursa-Bilecik-Eskişehir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından yürütülen Girişimcilik Merkezi projesidir.

TEKNOGİM’DE NELER VAR?

TEKNOGİM bünyesinde; TÜBİTAK, TeknoFest ve benzeri proje yarışmalarına katılacak öğrenci gruplarına tahsis edilecek “Öğrenci Proje Çalışma Odaları”, proje takımlarının ve diğer girişimci adaylarının girişimcilik için gerekli eğitimleri alacağı “Eğitim Binası”, belirli iş fikirlerinin şirketleşme öncesi hazırlıklarını tamamlayacakları “Ön Kuluçka Merkezi” ve merkezin hizmetlerinden yararlanan tüm öğrenci grupları ve girişimcilerin prototiplerini üretmelerine imkân sağlayacak “Prototipleme Atölyesi” bulunuyor. Ayrıca, TEKNOGİM faaliyetleri kapsamında hem de SEED-UP, TÜBİTAK BİGG gibi bölgemizde yürütülecek girişimcilik programlarıyla desteklenen girişimcilerin Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde şirket kurabilmelerine imkân sağlayacak bir “Kuluçka Merkezi” yer alıyor. Kuluçka Merkezinde hızlandırma, ticarileşme ve yatırım yönetimi konularında girişimcilere yönelik programlar yürütülecek.

TEKNOGİM GİRİŞİMCİLİK PROJESİ’NİN AMACI NEDİR?

Teknogim Girişimcilik Programı’nın amacı girişimcilerin fikirlerinin daha nitelikli hale getirilmesini, finansal kaynaklara erişmelerini, girişimcilik ile ilgili eğitimleri, yatay ve dikey mentorluk faaliyetleri ile bilgi eksiklerini tamamlayarak şirketleşme sürecine başlamalarını, yatırım almalarını ve sonrasında sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalarını sağlamaktır.

TEKNOGİM GİRİŞİMCİLİK PROJE HEDEF KİTLESİ KİMLERDİR?

Projenin hedef kitlesi başta Eskişehir olmak üzere çevre illerden TEKNOGİM programı başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, yeni mezunlar, akademik personeller, kadınlar, dezavantajlı bireylerden oluşan girişimci adaylarıdır.

 

BAŞVURU FORMU

Buradan başvuru yapabilirsiniz.