ULUSAL ve ULUSLARARASI FON HİZMETLERİ

Üniversitemiz akademisyenlerinin ve bölge sanayimizin çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, uygun fon danışmanlığı, proje geliştirme/yürütme danışmanlığı, proje okuma ve idari süreçlerde destek sağlamaktadır. 

Ulusal fon mekanizmaları kapsamında başvuruya açılmış olan programların takibinin yapılması ve fon sağlayıcı kurumlarla iletişimde olarak bilgi sağlanması, akademisyenlerin proje başvuru dosyalarının hazırlık aşamasında rehberlik sağlanması ve başvuru dosyalarının şartlara uygun hale getirilmesine yardımcı olunması, AB FONLARI ve TÜBİTAK’ın ARDEB, TEYDEB ve ULUSLARARASI FONLARI gibi programları için hazırlanan projelerin uygunluğunun kontrolünün yapılması gibi hizmetlerde bulunmaktadır.   

Aynı zamanda düzenli eğitimler ve çağrı bazlı odak grup toplantılar ile ulusal ve uluslararası fonlara başvuracak yürütücülerin / akademisyenlerin proje / çağrı  içeriği ve yazımı konusunda bilgilendirilmesi hizmetlerimiz arasındadır.

Daha fazla bilgi için:
Öğr. Gör. Elif KARA
Telefon: 0222 239 37 50 / 5078
E-posta: ekara@ogu.edu.tr