ESOGÜ ETTOM TİCARİLEŞTİRME BAŞARISI
28.01.2021

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademisyenlerinden Matematik-Bilgisayar Bölümü’nden Doç. Dr. Alper Odabas, Dr. Özer Çelik ve Dr. Öğr Üyesi Ahmet Faruk Aslan hocalarımızın buluş sahibi oldukları 3 patent ticarileştirilmeleri amacıyla Engelsiz Çeviri şirketine devredilerek ticarileştirilmiştir.